HyTrust

HYTRUST

HyTrust bir “Bulut Güvenlik Otomasyon Platformudur.” SDDC (Software Defined Data Center Architecture) uygulamalarında, bulut ve sanallaştırma ortamlarında güvenlikle ilgili ve operasyonel riskleri azaltmak amacıyla kullanmaktadır. 3 adet ürün sunulmaktadır: 

  • "CloudControl" ürünü ile bulut ortamında "Güvenlik" ve "Erişim" ilkeleri tanımlanabilmektedir. 
  • "DataControl" ürünü ile "Şifreleme" ve "Key Management" yapılmaktadır. 
  • "BoundaryControl" ile sanal sunucuların çalışması ve verilerin şifrelenmeleri belirli bir yerde belirli HW ile sınırlandırılarak güvenlik sağlanmaktadır. (Intel ile yapılan işbirliği sonucu Intel TXT – Trusted Execution Technology sayesinde.)

HyTrust PCI, HIPAA, CJIS, FedRAMP, SOX ve daha bir çok regülasyon ile ilgili uyumluluk denetimi yapabilmekte ve uyumluluk için gerekli olan işlemleri otomatik yapabilmektedir. Şablon yapısı ile farklı regülasyonlar için yeni uyumluluk denetimleri eklenebilmektedir. HyTrust ile NSX, vCenter ve vSphere gibi platformların, sanallaştırma yöneticilerinin var olan iş akışlarını etkilemeden, bildikleri ve kullanmakta oldukları ara yüzleri değiştirmeden, güvenlik durumlarını iyileştirmek mümkündür. Bu anlamda "CloudControl" ürünü ile aşağıdaki 4 adet alanda yardımcı fonksiyonlar sunulmaktadır:

  • Güçlü Kimlik Denetimi
  • Rol Tabanlı Yetkilendirme ve Erişim Kontrolü
  • Adli Kalitede Denetim/Raporlama
  • Konfigürasyon Katılaştırması

Ek olarak "DataControl" ürünü ile kullanıcılara Anahtar Yönetimi yeteneği kazandırılarak şirket içi, şirket dışı ya da hibrit sanallaştırma yapılarında yönetim süreçlerini, uygulamaların erişilebilirliğini ve performansını etkilemeden güçlü bir şifreleme kabiliyeti sağlanmaktadır.   
 
"CloudControl" ve "DataControl" ürünleri ile birlikte kullanılan "BoundaryControl" ürünü ile sanal makinelerin tüm ortamlarda tam denetimi sağlanabilmektedir.


HyTrust_CloudControl
HyTrust Data Control